Op zoek naar een acteur-trainer?

Welkom bij Stichting Karkas. Op deze website vindt u informatie over onze stichting en de diensten die zij aanbiedt. Bent u op zoek naar een trainingsacteur voor uw organisatie, zoekt u een acteur-trainer of wilt u weten hoe wij met theatrale middelen uw trainingen of assessments kunnen ondersteunen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Het was helemaal te gek om met een acteur te werken. Het gaf de training zoveel meer energie en sjeu. Deelnemers waren erg enthousiast en hadden het gevoel dat er heel effectief aan hun leervragen gewerkt werd.
Paul Dijkstra, consultant/trainer

Stichting Karkas

Stichting Karkas bestaat al sinds 1997. De stichting ontleent haar naam aan de betekenis van het woord ‘karkas’ in de architectuur: ‘het geheel van delen van een gebouw die het sterk maken’.

Stichting Karkas geeft met haar input van acteurs uw trainings- of leersituatie meer gewicht. Dat doet zij door de inzet van professionele acteurs. De stichting is opgericht vanuit een collectief van (trainings-) acteurs met alle een afgeronde theateropleiding en minimaal vijf jaar werkervaring. Naast Nederlandstalige acteurs heeft Stichting Karkas ook een Engelstalige acteur (native speaker) in haar bestand.

Als acteur bedienen we ons van gevarieerd en realistisch spel dat is afgestemd op de behoefte en de leerstijl van de deelnemer. Daarbij dragen we er zorg voor dat het spel geloofwaardig blijft. We zijn bekend met de belangrijkste trainings- en gedragsmodellen en zijn in staat om deze ter plekke in het spel te demonstreren. We houden ervan om de deelnemer op diens eigen niveau uit te dagen, zodanig dat hij of zij nieuw leergedrag kan oefenen. Soms is dat confronterend maar altijd waardevol en vaak heel leuk. Als acteur hebben we geleerd om tijdens trainingssituaties professioneel en constructief feedback te geven, altijd met respect voor de deelnemer.

Foto: Bjorn Hermans (CC)

Visie

Ervarend leren in een veilige omgeving staat bij Stichting Karkas centraal. Leren doe je door ter plekke nieuw gedrag uit te proberen, daar waar je normaal geneigd bent je oude patronen te volgen. Je ervaart hoe jouw nieuwe gedrag uitwerkt en reflecteert daarop. Als deelnemer word je uitgenodigd om jouw leerproces vorm te geven in zowel denken, voelen als handelen, dus niet alleen mentaal. De acteur fungeert daarbij als levende spiegel. De grote meerwaarde van ervarend leren is dat het beter beklijft, dus effectiever is, doordat de deelnemer het praktisch aan den lijve ervaart. Daarnaast levert ervarend leren veel beleving en is daarmee inspirerend voor het leerproces.

Foto: Bjorn Hermans (CC)

Maatwerk en (meer)waarde

Vanwege de diversiteit aan acteurs zijn we altijd in staat om aan uw wensen te voldoen. Zo maken we binnen onze pool onderscheid tussen trainingsacteurs, business-acteurs en acteurstrainers. Onze business-acteurs spelen vooral binnen trainingen in het bedrijfsleven; onze acteur-trainers zijn zowel gecertificeerd acteur als trainer.

Graag denken wij op een creatieve manier mee met uw vraag en gaan voor u op zoek naar een acteur die zowel qua expertise en ervaring als qua leeftijd en sekse matcht. Na afloop van de opdracht wordt de effectiviteit van de acteur uitgebreid geëvalueerd.

Inmiddels werken we als hogeschool al jaren met acteurs van Stichting Karkas. Ze staat voor de kwaliteit die ze aangeeft; professionele acteurs, zowel qua spel als wat betreft het faciliteren van de overkant, daarnaast zeer betrokken. Annet Posthuma, trainer/coach hogeschool Windesheim

Doordat onze acteurs verspreid over het land wonen zijn ze in staat alle provincies te bedienen, daarbij blijven de reiskosten beperkt. Aangezien Stichting Karkas niet met dienstverbanden (waaronder administratie e.d.) werkt, is ze vergeleken met acteursbureaus in staat relatief lage tarieven te hanteren. Hierdoor is het ook voor organisaties met een minder hoog opleidingsbudget mogelijk om gebruik te maken van de kwalitatief hoogwaardige acteurs van Stichting Karkas.

Wij worden ingezet bij ...

Trainingen met als onderwerp: Adviesvaardigheden, Assessments, Assertiviteit, Beïnvloedingstechnieken, Coachingsgesprekken Communicatie-stijlen, Conflicthantering, Enneagram, Feedbackgesprekken, Functioneringsgesprekken, Gesprekstechnieken, Interviewtechnieken, Loopbaanbegeleiding, Managemenvaardigheden, Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag, Omgaan met lastige klanten, Onderhandelings-technieken, Persoonlijke Performance, Presentatietechnieken, Slechtnieuwsgesprekken, Teambuilding, Verkooptechnieken … en verder: alle situaties binnen uw organisatie waarvoor u een trainingsacteur wilt inzetten.

Foto: Bjorn Hermans (CC)

Vlieg een acteur in

Hebt u de behoefte om een moeilijke situatie (bv. een sollicitatiegesprek) waar u tegenop ziet praktisch te oefenen met iemand die u persoonlijk feedback geeft? Bij ons kunt u een oefenacteur inhuren met wie u een uur aan de slag gaat. Doordat u vooraf uw leervraag en de situaties waar u tegen aanloopt indient, kan de acteur effectief met u het uur benutten. Zo kunt u zonder uitgebreide coaching en de daarmee gepaard gaande kosten toch beslagen ten ijs komen.

Opdrachtgevers

Onze acteurs worden ingehuurd door verschillende organisaties uit het bedrijfsleven, maar ook door scholen en zorginstellingen.

Opdrachtgevers van Stichting Karkas zijn: Congrescentrum Mooirivier, Countus, Fatima Zorg, Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden, Gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim, Honours College Windesheim, Kunstliefde, Politieacademie Rotterdam, Politie Gelderland-Oost, ROC Midden Nederland, Rijksacademie voor Financiën Den Haag, Tactus, Top Management Consult, Twentse Zorgcentra, Van Meijel.

Foto: Bjorn Hermans (CC)